Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Privacy verklaring Hilbery

Hilbery is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hilbery.nl
Egelantierstraat 43
1214 EA
035 6241220

Rogier Waterreus is de Functionaris Gegevensbescherming van Hilbery. Hij is te bereiken via rogier@hilbery.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hilbery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rogier@hilbery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hilbery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact op te kunnen nemen per e-mail of telefoon, nadat online een afspraak is ingepland
 • Contact op te kunnen nemen per e-mail of telefoon, nadat het contactformulier is ingevuld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen Voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Hilbery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hilbery) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hilbery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 2 jaar > Contactformulier
 • Persoonsgegevens > 2 jaar > afspraak functie
 • Activiteiten op de website > 2 jaar > Optimalisatie website

Delen van persoonsgegevens met derden
Hilbery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lees hier ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via rogier@hilbery.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hilbery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rogier@hilbery.nl.